TŐSERDŐÉRT ALAPÍTVÁNY RENDEZVÉNYEINEK HÁZIRENDJE

Szeretettel üdvözöljük a Lakitelek Tőserdőben megrendezésre kerülő rendezvényeinken. Vonattal vagy busszal is könnyen megközelíthető a helyszín.
Tőserdőben 1100 nyaraló ingatlan található és a fesztiválunkra a nyaraló tulajdonosok rokonokkal, ismerősökkel nagyrészt a rendezvényeink hétvégéjére időzítik szabad programjukat.
2018. Június 16.-án III. Tős Open Feszt
2018. Július 13-14. XXIII. Tőserdő Szépe Tiszavirág Fesztivál
2018. Augusztus 10-11. IV. TiszaFeszt.

Tekintettel a látogatók vegyes korosztályára a szervezők minden korcsoport igényeinek megfelelő műsorokat állítottak össze. A nyaraló üdülő tulajdonosokat kérjük, legyenek toleránsak az évenkénti 2-3 hétvégi rendezvényt illetően. Szerintünk egy üdülő nyaraló helyen legalább minimum 3-5 rendezvényt illik megtartani. Az új programok alapján sok sztárvendég lesz a fesztiváljainkon. Egy hétvégések lesznek a programok (péntek és szombat) melyre a lezárt füves területen alapítványunk a programokhoz mérten kisebb összegű támogatói belépőjegyet szed, és ezzel támogatják az alapítvány költségvetését. Az alapítvány pl. így tudja elvégezni a tavaszi szokásos revitalizációt (tanösvény rendezését és csoportok szervezését) is Tőserdőben. 10 éves kor alatt ingyenes és 60 éves kor felett 50% kedvezményes a belépés.

 • A Fesztiválok (továbbiakban: Rendezvény) területén csak a Tőserdőért Alapítvánnyal (továbbiakban: Szervező) szerződött vállalkozók és azok alvállalkozói, valamint ezek munkatársai, valamint a Rendezvény területére történő belépésre feljogosító jeggyel (továbbiakban: belépőjegy - támogatói jegy) rendelkezők, illetve a díjmentes időszakban a beléptető rendszeren átengedettek tartózkodhatnak.
 • Díjmentes időszak: reggel 04h-tól 15h-ig
 • A látogató a Rendezvényre szóló belépőjegy megvásárlásával és a Rendezvényre történő belépéssel jelen Házirendet elfogadja, a látogatót a belépőjegy megvásárlása csak akkor jogosítja a Rendezvényre történő belépésre, ha elfogadja a Szervező jelen házirendjét és tudomásul veszi, hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik. A Rendezvényre belépni a megváltott belépőjegy szabta időpontban (a nyitvatartási idő alatt) és feltételek mellett lehet.
 • Jelen házirend a Rendezvény bejáratánál a Rendezvényre való belépés előtt elérhető, megismerhető, továbbá a Rendezvény ideje alatt a Rendezvény helyszínén az Információs pultnál is megtalálható és a rendezvényeink web oldalán január 1-től a www.toserdo.hu és a www.tiszafeszt.hu felületeken is megtekinthetők.
 • A karszalagot az érvényessége ideje alatt a Rendezvény egész területén mindvégig a csuklón kell viselni, melynek viselését a rendezők nemcsak a Rendezvény területéről történő ki- és belépéskor, hanem annak időtartama alatt is folyamatosan ellenőrzik.
 • A támogatások, jegyek árát teljes mértékben a fesztivál kiadásaihoz (revitalizáció, a terület karbantartása, reklámok, műsorok, sztárvendégek, biztonságiak, esetkocsi, hangosítás, fénytechnika, visual technika és egyéb kiadások, stb.) használjuk fel. Vis maior a szervezők munkáján kívül álló okok esetén nem áll módunkban visszafizetni a támogatásokat pl. zivatar, sztárvendég betegsége vagy egyéb más hasonló esetekben.
  A műsorváltoztatás jogát a szervezőség fenntartja, de természetesen közös célunk, hogy a meghirdetett műsorok megvalósuljanak. Ennek érdekében, idén ha rossz időt jeleznek előre akkor fesztivál sátor lesz a színpad előtt. Erről információt a helyszínen, a rendezvény idején illetve web és facebook oldalunkon teszünk közzé. Idén is rendeltünk óriás fesztiválsátrat, így ha esik az eső és nincs piros riasztás (villámlás és zivatar stb.) akkor folytatódhatnak a műsorok.
 • A napi jegy karszalaggal együtt azon a napon többszöri belépésre jogosít. A szervezőség jegyet vissza nem vált. A csuklóra felhelyezett belépőjegy/karszalag másra át nem ruházható! Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek! A sérült- átragasztott, elvágott, megbontott szalag, stb. - karszalag érvénytelen.
 • A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen eljárást indítunk. A megrongálódott, elveszett karszalagot nem cseréljük.
 • A jegy és karszalag eredetiségét a biztonsági szolgálat folyamatosan ellenőrzi.
 • Eltérő napokon más színű karszalag lesz érvényben.
 • 14. életévüket be nem töltött gyermekek szülővel vagy gondviselő kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott. Ezekért a gyermekekért a rendezvény területén gondviselő kísérőik felelősek. A gyermekek tetteiért is ők vállalják a felelősséget.
 • A rendezvényt mindenki csak saját felelősségére látogathatja.
 • A házirend be nem tartása esetén és a szervezők hibáján kívüli okok miatt bekövetkezett személyi vagy tárgyi sérülésért felelősséget a szervezők nem vállalnak.
 • Kérjük, vendégeinket tartsanak maguknál fényképes igazolványt. Továbbá kérjük a 18 év alatti vendégeinket, hogy az italpultoknál ne rendeljenek, és ne fogyasszanak alkoholos vagy jövedéki terméket.
 • Javasoljuk mindenkinek, hogy kényelmi, biztonsági és anyagi szempontból béreljen, kérjen ismerősöktől nyaralót (van 1100 db) vagy a Tős Autós Kempingben a Fürdővel szemben béreljen faházat, sátorhelyet. Sokkal biztonságosabb, mint a bulik végén haza utazni és egy jó hétvégi kikapcsolódás, szórakozás is egyben. Ingyenes sátrazás lehetősége adott a régi kemping területén a fesztivál mellett a parkoló végénél jobbra.
 • A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén kívül a Látogatók által ingyenesen igénybe vett régi kemping területén az ott-tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen Házirend rendelkezései és saját felelősségre tartózkodhatnak ott.
 • A Holt-Tiszába fürödni csak saját felelősségre szabad, ha ezt tábla vagy a szervezőség nem tiltja. Ittas vagy bódult állapotban kifejezetten tilos a Holt-Tiszában tartózkodni.
 • A vidámpark játékait csak az előírásoknak megfelelően használhatják. A szervezőség az ott keletkezett balesetért nem vállal felelősséget. A kitelepülő vidámpark csak érvényes dokumentumokkal vehet részt a rendezvényeinken. Eszközparkját köteles a jogszabályok szerint vizsgáztatni és ellenőrizni.
 • Tilos behozni a rendezvény területére bármilyen romlandó ételt, italt, kábítószert, szúró- vágóeszközt, lőfegyvert, pirotechnikai eszközt, mérgező, robbanékony, gyúlékony anyagot, üveget, műanyag palackot vagy más a rendezőség által veszélyesnek ítélt tárgyat.
 • A rendezvény területére háziállatokat, (beleértve: kutya, macska, görény, egyéb) csakis pórázon és szájkosárral lehet behozni. Az állatok nyugalma érdekében (hang és fényhatások) kérjük, ha lehetőségük van, rá hagyják nyaralójukban, vagy otthon házi kedvenceiket.
 • Alkohol vagy kábítószer befolyása alatt álló személytől a rendezvényre történő belépést még érvényes belépőjegy birtokában is megtagadhatják a rendezők.
 • 18 év alatti személyt alkohollal nem szolgálnak ki a kitelepülő vendéglátó vállalkozók, amiért a szervezők nem vállalnak külön felelősséget.
 • A rendezőség mindent megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, de a látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért balesetért semmilyen felelősséget nem vállal. Kérjük a vendégeket amennyiben tapasztalnak rendbontást vagy balesetet okozó tevékenységet értesítsék a rendezőséget a bejáratnál lévő biztonsági szolgálatot. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Szervezőség kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.
 • A rendezőség az 1998. évi IV. tv. alapján egyebek mellett jogosult a látogatók igazoltatására, csomagjaik átvizsgálására, meghatározott tárgyak bevitelének megakadályozására.
 • A rendezők (a támogatói szelvény-jegy árának visszafizetése nélkül) a rendezvény helyszínéről eltávolíthatják azt a személyt, aki emberre vagy vagyoni tárgyra veszélyes magatartást tanúsít, vagy tartósan és szándékosan zavarja mások szórakozását.
 • Tilos a rendezvény területén tűzet rakni.
 • Kérjük a vendégeket amennyiben tapasztalnak rendbontást vagy balesetet okozó tevékenységet értesítsék a rendezőséget a bejáratnál lévő biztonsági szolgálatot.
 • Alkohol vagy kábítószer befolyása alatt álló személytől a rendezvényre történő belépést még érvényes belépőjegy birtokában is megtagadhatják a rendezők.
 • Dohányozni csak a hivatalosan elfogadott kijelölt helyeken lehet. 18 év alatti vendégeket a kitelepülő vendéglátósok nem szolgálhatnak ki jövedéki termékkel.
 • A rendezvény időpontjának, programjainak változtatási jogát fenntartjuk, az ebből eredő károkért a rendezőség semmilyen felelősséget nem vállal. Elsődleges célunk az eredeti programok lebonyolítása.
 • Vis maior minden olyan, a szervezők önhibáján kívül bekövetkező rendezvényre kiható esemény, amely a szerződés megkötése, belépőjegy vásárlása után következett be, rendkívüli jellegű, előre nem látható vagy előre látható ugyan, de el nem hárítható, nem befolyásolható (pl. rossz időjárás, sztárvendég betegsége). Vis maior esetén a Tőserdőért Alapítványt semmilyen felelősség nem terheli, ebben az esetben a már megfizetett támogatói díj nem jár vissza.
 • A (jegy árán kívül) nem léphet fel semmilyen egyéb követeléssel vagy kártérítési igénnyel a rendezőkkel szemben.
 • Időjárás: Ha a műsorvezető vagy szervezőség megszakítja a rendezvényt és megkéri Önöket, hogy fáradjanak ki a rendezvény helyszínről biztonságos helyre, mert veszélyes természeti időjárás közeledik, akkor mindenki higgadtan távozzon a helyszínről és fogadja meg a biztonsági személyzet és a műsorvezető utasítását.
 • A biztonságos gyors távozás érdekében, rendkívüli esetben a kijelölt vészkijáratokat lehet használni és az ideiglenes kordonokat azonnal megnyitjuk.
 • A mozgássérülteket külön kérjük, hogy a színpad mellett jelentkezzenek és részükre külön helyszínt biztosítunk a műsorok megtekintésére a kordonon belül.
 • Menekülési útvonal részükre a színpad melletti legrövidebb út a Szivárvány utcáig.
 • Természetesen a pecázni vágyókat horgászfelszereléssel átengedjük a beléptető rendszeren, ha felmutatják horgászengedélyüket és a napijegyüket.
 • A csónakkölcsönzőt a rendezvény idején is meg lehet megközelíteni limitált létszámban.
 • Elveszett, elkóborolt gyerekeket a rendezvény műsora közben is bekonferáljuk, de kérünk mindenkit, vigyázzon gyermekére és értéktárgyaira.
 • A rendezvényen csak a színpadi kordonon kívülről szabad fotózni vagy felvételt készíteni. Azonban vannak olyan fellépők, akik ezt is megtilthatják (ezt bemondják) így olyankor tilos felvételt készíteni.
 • A színpad mögött szigorúan tilos idegeneknek tartózkodni és felvételt készíteni.
 • A Látogató tudomásul veszi, hogy a jegy megvásárlásával Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervezők, valamint a Szervezőktől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, vagy nem közszereplő, de fellépő művész úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető, de nem felhasználható csak a szervező írásos engedélyével. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.
 • A Vendég külön is tudomásul veszi, hogy a Rendezvényszervező a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.
 • Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Vendég nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezvényszervezővel szemben.
 • A Vendég jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.
 • A Rendezvényszervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Vendégek az előzőekben írtakat megszegik.
 • A Rendezvény ideje alatt és területén elhagyott értékekért felelősséget nem vállalunk, de a becsületes megtalálók által leadott talált tárgyakat a biztonsági szolgálatnál vagy a Döme büfében a tulajdonosa beazonosítás után visszakapja
 • A Rendezvények területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
 • Elsősegélynyújtó hely a térképen jelzett helyen van.
 • Panasszal az alapítvány kuratóriumánál és elnökénél és a hivatalos szerveknél élhet.

ÁRUSOK - KERESKEDŐK

 • A zavartalanság és a későbbi sikerek érdekében az árusok kötelesek betartani a Házirendben foglaltakat, ellenkező esetben kizárhatók a Rendezvényen történő árusítási lehetőségekből.
 • A Rendezvények területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
 • Az árusnak lehetősége van az áruk beszállítását reggel 7-14 óráig a Rendezvény nyitása előtt végrehajtani. Egyéb időpontban ez nem engedélyezett.
 • A melegkonyhás vendéglátók hűtőkocsival az előre megbeszélt és kijelölt helyen tartózkodhatnak, ahol energiavételezési lehetőség is van.
 • Az árus illetve kereskedő az árucikkek árát köteles jól olvashatóan kiírni és meg kell felelni a nyugta adási kötelezettségnek.
 • Az áram vételi lehetőséget a Rendezvény üzemeltetője biztosítja. Az áramvezetési kábeleket, illetve az elektromos készülékeket a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően az árusok saját maguknak biztosítják, ezeket a Szervezők nem vizsgálják, csak ha gyanús esetet látnak, tehát ellenőrzéskor az árus felel teljes mértékben a készülékekért, valamint a nem megfelelő berendezéssel okozott kárt köteles az árus teljes egészében megtéríteni. Ha más kereskedő megszünteti az áramvételezést pl. hajnalban kihúzza, a hosszabbítót azért a szervezők nem vállalnak felelősséget.
 • A szakhatósági vizsgálatot igénylő áru - vágott állat, baromfi, tej, tejtermék, mák, őrölt paprika, méz, stb. - kizárólag szakhatóság által kiállított érvényes engedély birtokában árusítható.
 • A vendéglátósok kizárólag a Szervezők által egyeztetett termékeket árusíthatják. Ennek be nem tartása azonnali hatállyal szerződésbontást von maga után és a vendéglátós köteles a fesztivál helyszínének kártérítési igény nélküli azonnali elhagyására.
 • Az árus az általa forgalmazott áru eredetéről felszólítás esetén köteles hitelt érdemlő információt szolgáltatni a rendezvény szervezőjének és a szakhatóságok munkatársainak.
 • A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik.
 • Az árus az áruját, a göngyölegét az asztalán vagy alatta, illetve faházában helyezheti el, a leborulás veszélye nélkül.
 • Az árus a bérelt terület határain kívül semmilyen berendezési/kiállítási tárgyat nem tárolhat, helyezhet el.
 • Az árusító helyek esővédelmét /pl. ernyő/ az árus saját maga köteles megoldani a munkavédelmi és életvédelmi szabályok figyelembe vételével.
 • Tárolást, raktározást a Rendezvény üzemeltetője nem vállal.
 • Az árusok kötelesek hatóságilag hitelesített mérlegeket használni.
 • Az árus köteles az általa végzett tevékenységre vonatkozó, érvényben lévő hatósági (így különösen higiéniai, élelmiszer egészségügyi, balesetvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi) szabályokat ismerni, és tevékenysége során ezt maradéktalanul betartani.
 • Az árus köteles szavatolni, hogy a tevékenysége végzéséhez és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel, eszközökkel és hatósági engedélyekkel rendelkezik. Továbbá köteles szavatolni, hogy az általa igénybevett dolgozók az ellátandó feladatokhoz szükséges képzettséggel, szakmai felkészültséggel és hatósági engedélyekkel szintén rendelkeznek.
 • Azt az árust, aki a szervezővel és segítőivel, vásárlókkal, hatósággal szemben botrányos magatartást tanúsít vagy a Házirend egyéb pontjai ellen vét figyelmeztetni, kell. Ha ennek ellenére sem változtat viselkedésén, ki kell zárni az árusítás lehetőségéből és el kell hagynia a rendezvény területét és annak környékét.
 • Az árusnak joga van az árusító helyén biztonságosan, esőmentesen elpakolt áruját a vásár területén hagyni. A vásár bezárása után a Szervezők által felkért biztonsági szakemberek a Rendezvény területét őrzik, de az őrzés nem terjed ki sátrakon, árusító bódékon belüli árura, vagyontárgyakra. Az őrzés ellenére történt esetleges károkért a Szervező kizárja a felelősséget.

HÁZI KEDVENCEK

 • A Rendezvény területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, pórázon vezethető háziállatok ("házi kedvencek", tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták) léptethetőek be, és csak gazdájuk által kísérve. A házi kedvenceket a Rendezvény területére behozni nem ajánlott, javasoljuk azok otthon hagyását vagy panzióban történő elhelyezését. Házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni:
 • (1) érvényes oltási igazolvány 1 (egy) évnél nem régebbi veszettségoltással,
 • (2) egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip),
 • (3) póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával.

FONTOS

 • A Tűzvédelemi Katasztrófavédelmi szabályokat az idevonatkozó Kormányrendelet alapján kérjük betartani!
 • Panasszal az alapítvány kuratóriumánál és elnökénél és a hivatalos szerveknél élhet.
 • 1db Eset kocsi vagy Mentő 1000 fő felett kötelező.
 • Az 5/2006 mentési rendelet ( 41/2014 EMMI rendelet módosította 2014.07.01. hatállyal) illetve a 23/2011 kormányrendelet (zenés, táncos rendezvényekről) szabályozza.
  Részletek a rendeletből:
  „1000-5000 Fő részvétele esetén legalább 1 Eset kocsi szükséges"
 • Eset kocsi a rendezvény helyszínén, pénteken, szombaton a főbb időszakokban mikor már nagyobb vendéglétszám várható 19h-tól 04h-ig a parkoló végén a nyomóskút közelében lesz. Ezen kívül a helyszínen lesz elsősegély doboz a szervezői sátorban és általános orvosi ügyelet működik a beléptetőnél kihelyezett telefonszámon.

Jó szórakozást és kellemes időtöltést kíván
a főszervező Tőserdőért Alapítvány és a társszervező a Hírös Városunk és Térségének Hagyományaiért Alapítvány!

6065 Lakitelek Széchenyi krt. 48.
és Lakitelek Önkormányzata

Még nap van hátra a rendezvényig!

Copyright © 2016. | All Rights Reserved. | Tőserdőért Alapítvány